Ämnen
Jord- och skogsbruk samt fiskePriser och konsumtion

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2022, juni

Statistik:
Referensperiod:
2022, juni
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
databasoffentliggörande

I ett databasoffentliggörande publiceras ny information i databastabeller, som finns under rubriken Databastabeller. Offentliggörandet omfattar ingen analystext skriven av en expert. Mera statistikuppgifter inom ramen för denna statistik finns på sidan Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket under Figurer och Tabeller.

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Klassificering för Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket
  • Tidsperiod
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Tidsperiod
  • Klassificering för Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Tidsperiod
  • Klassificering för Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Klassificering för Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket
  • Tidsperiod
Uppdaterad:

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Marianne Rautelin
överaktuarie
029 551 3421
Ansvarig avdelningschef