Ämnen
Jord- och skogsbruk samt fiskePriser och konsumtion

Den snabba ökningen av producentpriserna inom lantbruket fortsatte under andra kvartalet 2022

Statistik:
Referensperiod:
2022, 2:a kvartal
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna inom lantbruket med 29 procent från året innan under andra kvartalet 2022. Priserna på vegetabiliska produkter steg med 39 procent och priserna på kött och animaliska produkter med 23 procent. Den minsta inhemska spannmålsskörden under 2000-talet, högre energipriser i efterdyningarna av pandemin, högre produktionskostnader till följd av Rysslands angrepp på Ukraina och utmaningarna när det gäller Ukrainas spannmålstransporter samt försämrade skördeutsikter på grund av torkan i flera länder är de viktigaste orsakerna till att producentpriserna stigit.


Huvudpunkter

  • Producentpriserna inom lantbruket steg med 29 % under andra kvartalet 2022.
  • Producentpriset på spannmål steg med 114% under andra kvartalet 2022.
  • Producentpriset på kött steg med 23 % under andra kvartalet 2022.
  • Producentpriserna på mjölk steg med 29 % under andra kvartalet 2022

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
15.08.2022

Producentprisindex för lantbruk årsförändring (2000=100), 1995Q1-2022Q2*

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
15.08.2022

Producentprisindex för lantbruk (2015=100), 2022Q2*

Revidering av uppgifter

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
15.08.2022

Producentprisindex för lantbruk, revidering av den årsförändringar 2021

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Klassificering för producentprisindex för lantbruk
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Klassificering för producentprisindex för lantbruk
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Klassificering för producentprisindex för lantbruk
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Klassificering för producentprisindex för lantbruk
Uppdaterad:

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Marianne Rautelin
överaktuarie
029 551 3421
Ansvarig avdelningschef