Ämnen
Befolkning och samhälle

Nyland visade ett historiskt inflyttningsunderskott till övriga Finland i 2021

Statistik:
Referensperiod:
2021
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

Enligt Statistikcentralen förlorade landskapet Nyland av sin befolkning till övriga Finland år 2021, vilket innebär ett historiskt inflyttningsunderskott. Det här är första gången på minst 70 år som Nyland uppvisat ett inflyttningsunderskott till övriga Finland. Nettoflyttningen mellan Nyland och övriga landskap var -2 461 personer.


Stapeldiagrammet visar nettoflyttningen mellan Nyland och övriga Finland. Under 1990-talet steg inrikes nettoomflyttningen för Nylands del från omkring 2 000 personer till omkring 10 000 personer. Under 2000-talet sjönk inrikes nettoomflyttningen för Nyland till under tusen personer, varefter den åter steg till 8 000 personer under den senare hälften av 2010-talet. År 2021 sjönk inrikes omflyttningen för Nylands del till den lägsta nivån under granskningsperioden, vilket innebar en förlust på drygt 2 000 personer.

Huvudpunkter

 • Nyland visade ett historiskt inflyttningsunderskott till övriga Finland.
 • För första gången efter år 1962 fick Lappland ett inflyttningsöverskott från övriga Finland.
 • Upp till 127 kommuner fick ett inflyttningsöverskott.
 • År 2021 var Finlands inflyttningsöverskott det största på över 30 år. Inflyttningsöverskottet från länder utanför EU ökade.
 • Inflyttningsöverskottet var störst från Ryssland, Ukraina och Estland.

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Kön
 • Händelsemånad
Uppdaterad:
27.05.2022
Använda klassificeringar:
 • Kön
 • Inflyttningsområde
 • Utflyttningsområde
Uppdaterad:
27.05.2022
Använda klassificeringar:
 • Område
 • Ålder
 • Kön
Uppdaterad:
27.05.2022
Använda klassificeringar:
 • Ålder
 • Utflyttningslandskap
 • Kön
 • Inflyttningslandskap
Uppdaterad:
27.05.2022
Använda klassificeringar:
 • Ålder
 • Kön
 • Område
Uppdaterad:
27.05.2022
Använda klassificeringar:
 • Ut- eller invandringsland
 • Landskap
 • Kön
 • Ålder
Uppdaterad:
27.05.2022
Använda klassificeringar:
 • Medborgarskap
 • Kön
 • Ut- eller invandringsland
 • Ålder
Uppdaterad:
27.05.2022

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Juhana Nordberg
överaktuarie
029 551 3051
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef