Ämnen
Arbete, löner och utkomst

År 2021 var antalet arbetskonflikter lägst på över 50 år

Statistik:
Referensperiod:
2021
Publicerad:
Nästa offentliggörande:

Ändringsmeddelande

I samband med statistiken över arbetskonflikter år 2021 publicerades tre nya databastabeller. Läs mer om ändringen och dess inverkan i vårt meddelande.

Enligt Statistikcentralen uppgick antalet arbetskonflikter i Finland år 2021 till 55. Antalet minskade klart jämfört med året innan, då antalet arbetskonflikter var 108. Antalet arbetstagare som deltog i arbetskonflikterna var ungefär 22 500 och antalet förlorade arbetsdagar ungefär 34 100. I antalet arbetskonflikter ingår också hot med arbetskonflikt. År 2021 var antalet faktiska arbetskonflikter 50 och antalet hot med arbetskonflikter 5.

År 2021 utkämpades sammanlagt 55 arbetskonflikter i Finland och detta är det lägsta statistikförda antalet på över 50 år.

Huvudpunkter

  • År 2021 utkämpades sammanlagt 55 arbetskonflikter i Finland och detta är det lägsta statistikförda antalet på över 50 år.
  • Antalet arbetstagare som deltog i arbetskonflikterna var ungefär 22 500 och antalet förlorade arbetsdagar ungefär 34 100.
  • Av arbetskonflikterna var 43 strejker och 7 övertidsblockader, och arbetsgivarsidan utlyste inga lockouter.
  • Antalet arbetskonflikter var störst inom näringsgrenen tillverkning (C), men flest förlorade arbetsdagar fanns inom hotell- och restaurangverksamhet (I).

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
12.05.2022

Antalet arbetskonflikter åren 2000–2021

Databastabeller

Databastabeller som hör till detta meddelande

Nya databastabeller
Uppdaterade databastabeller

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Matti Lahdenmäki
överaktuarie
029 551 3690
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef

Varför visas inte detta innehåll?

Detta innehåll visas inte om du har blockerat användningen av cookies. För att se innehållet, kontrollera dina cookie-inställningar.