Ämnen
Transport och turismKultur, massmedier och tidsanvändningFöretag

Antalet övernattningar ökade i augusti 2022 särskilt i de största städerna

Statistik:
Referensperiod:
2022, augusti
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

Antalet övernattningar av turister var 13 procent större i augusti 2022 än året innan. Särskilt i Nyland var antalet övernattningar hälften fler än i augusti 2021. I augusti 2022 bokfördes 1,75 miljoner övernattningsdygn för finländska turister och 0,56 miljoner övernattningsdygn för utländska turister. Antalet övernattningar av utländska turister var dubbelt så stort som året innan. De ryska turisternas övernattningar ökade i augusti jämfört med föregående månader. Siffrorna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik.

Huvudpunkter

 • Övernattningarna av finländska turister var något färre än året innan, men 8 % fler än i augusti 2019 före coronapandemin.
 • De utländska turisternas övernattningar minskade med drygt en fjärdedel jämfört med augusti 2019. De största turistgrupperna kom från Tyskland, Sverige och Ryssland.
 • De ryska turisternas övernattningar översteg 38 000 i augusti. Övernattningarna utgjorde omkring 40 % av antalet i augusti 2019.
 • Kapacitetsutnyttjandet av hotellrum var 58 %. Jämfört med året innan ökade kapacitetsutnyttjandet med 9 procentenheter.
 • Genomsnittspriset på ett hotellrum var 114 euro och året innan var det 100 euro. De dyraste hotellrummen fanns i Birkaland, 128 euro.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Anläggningstyp
 • Kommun
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Anläggningstyp
 • Öppethållningsperiod
 • Landskap
 • Storleksklass
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Landskap
 • Typ av inkvarteringsannläggning
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Landskap
 • Typ av inkvarteringsannläggning
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Land
 • Landskap
 • Typ av inkvarteringsannläggning
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Landskap
 • Land
 • Typ av inkvarteringsannläggning
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Kommun
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Kommun
Uppdaterad:

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Heidi Pukkila
överaktuarie
029 551 3478
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef