Ämnen
Företag

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 17,8 procent och volymen med 8,3 procent i juni 2022

Statistik:
Referensperiod:
2022, juni
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom servicenäringarna med 17,8 procent i juni 2022 jämfört med juni 2021. Produktionen av tjänster, dvs. volymen, där inverkan av prisförändringar har eliminerats, ökade under samma period med 8,3 procent. I maj 2022 ökade omsättningen med 18,9 procent och volymen med 10,7 procent. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenarna inom handeln.

Huvudpunkter

 • Den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom servicenäringarna ökade med 17,8 procent i juni 2022 jämfört med juni 2021.
 • Den arbetsdagskorrigerade volymen inom servicenäringarna ökade med 8,3 procent i juni 2022 jämfört med juni 2021.

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
15.08.2022

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och volym inom service branschens näringsgrenar, % (TOL 2008)

Revidering av uppgifter

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
15.08.2022

Revidering av den arbetsdagskorrigerade omsättningens årsförändringar inom service branschens näringsgrenar

15.08.2022

Revidering av långsiktiga årsförändringar av arbetsdagskorrigerade omsättningen inom service branschens näringsgrenar

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Näringsgren
 • Variabel
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Variabel
 • Näringsgren
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Variabel
 • Näringsgren
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Näringsgren
 • Variabel
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Variabel
 • Näringsgren
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Variabel
 • Näringsgren
Uppdaterad:

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Aki Niskanen
överaktuarie
029 551 2657
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef