Ämnen
Transport och turism

Utlandsresorna ökade våren 2022

Statistik:
Referensperiod:
2022, 1:a tertialet
Publicerad:
Nästa offentliggörande:

Enligt Statistikcentralen gjordes betydligt fler fritidsresor med övernattning till utlandet under januari–april 2022 än under motsvarande period året innan, då så gott som inga resor alls statistikfördes. Jämfört med nivån före pandemin var antalet fritidsresor till utlandet omkring hälften. Antalet fritidsresor med övernattning inom landet minskade något från januari–april 2021.

Staplat stapeldiagram över antalet resor med övernattning i Finland och till utlandet under januari–april 2012–2022.

Huvudpunkter

  • Det totala antalet resor med övernattning under våren (januari–april) 2022 var 7,9 miljoner, då man räknar med fritidsresor och tjänsteresor inom Finland och till utlandet.
  • Antalet fritidsresor till utlandet uppgick till totalt 1,2 miljoner. Här ingår resor, kryssningar och dagsresor med övernattning i destinationslandet.
  • Våren 2022 gjorde finländarna 6,0 miljoner fritidsresor med övernattning i Finland. Under dessa resor statistikfördes 21,0 miljoner övernattningar.
  • Antalet tjänsteresor med övernattning inom landet var omkring hälften av nivån före pandemin. Antalet tjänsteresor till utlandet stannade på omkring en fjärdedel.

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Nya databastabeller
Uppdaterade databastabeller
Databastabeller som utgått

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Marianne Laalo
överaktuarie
029 551 3496
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef

Varför visas inte detta innehåll?

Detta innehåll visas inte om du har blockerat användningen av cookies. För att se innehållet, kontrollera dina cookie-inställningar.