Ämnen
Samhällsekonomi

Hushållens sparkvot ökade under första kvartalet 2022

Statistik:
Referensperiod:
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

Ändringsmeddelande

Databastabellerna Sektorräkenskaper kvartalsvis har korrigerats efter 22.6.2022 Läs mer om ändringen och dess inverkan i vårt meddelande.

Hushållens säsongrensade sparkvot ökade under januari–mars från föregående kvartal. Både konsumtionsutgifterna och den disponibla inkomsten minskade något. Hushållens investeringskvot var på samma nivå som föregående kvartal. Företagens vinstkvot ökade från föregående kvartal och var 31,2 procent. Företagssektorns investeringskvot sjönk från föregående kvartals nivå och var 26,7 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsvisa sektorräkenskaper.

Linjediagram över fyra indikatorers säsongrensade utveckling fr.o.m. år 2010. 
Företagens vinstkvot år 2010 var omkring 29 procent under första kvartalet, därefter en stadig ökning och under första kvartalet år 2022 en vinstkvot på omkring 31 procent. 
Företagens investeringskvot under första kvartalet 2010 var omkring 28 procent, varefter den varierat mellan 25 procent och 30 procent. Under första kvartalet 2022 var investeringskvoten omkring 27 procent. 
Hushållens investeringskvot uppgick under första kvartalet 2010 till omkring 12 procent, därifrån den långsamt stigit till 15 procent under första kvartalet 2022. 
Hushållens sparkvot under första kvartalet år 2010 var omkring 6 procent, därifrån den under de följande par åren sjönk till under 0 procent. Fram till 2020 var utvecklingen kring 0 procent, tills den först 2020 steg kraftigt till nästan 10 procent och var omkring 2 procent under första kvartalet 2022.

Huvudpunkter

  • Företagssektorns vinstkvot ökade, eftersom driftsöverskottet ökade kraftigare än förädlingsvärdet. Investeringskvoten sjönk, eftersom investeringarna sjönk under årets första kvartal. 
  • De finansiella företagens och försäkringsföretagens säsongrensade förädlingsvärde ökade med 3,1 procent och driftsöverskottet minskade med 1,7 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan.
  • De offentliga samfundens finansiella ställning förbättrades med 1,7 miljarder från motsvarande kvartal året innan och visade ett underskott på 1,3 miljarder euro.
  • Hushållens justerade disponibla inkomst ökade med 3 % i löpande priser och rensat för prisförändringar var den på samma nivå som motsvarande kvartal året innan.
  • Balansen för varor och tjänster i löpande priser visade ett underskott på 2,8 miljarder euro under första kvartalet 2022.

Revidering av uppgifter

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
01.07.2022

Revideringar i denna statistik

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Sektor
  • Transaktion
Uppdaterad:
01.07.2022
Använda klassificeringar:
  • Sektor
  • Transaktion
Uppdaterad:
01.07.2022
Använda klassificeringar:
  • Sektor
Uppdaterad:
01.07.2022

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Ansvarig avdelningschef