Ämnen
Priser och konsumtionArbete, löner och utkomstSamhällsekonomi

Konsumenternas förtroende sjönk allt djupare i juli

Statistik:
Referensperiod:
2022, juli
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

Ändringsmeddelande

Publiceringen av statistikuppgifter försenades den 27 juli på grund av en teknisk störning.
Läs mer om ändringen och dess inverkan i vårt meddelande.

Nettotalet för konsumenternas förtroendeindikator var -15,9 i juli 2022, medan det i juni var -14,3 och i maj -11,6. Konsumenternas förtroende var i juli det lägsta under hela mäthistorien 1995–2022. I juli i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 4,4. Indikatorns långtidsmedelvärde är -1,8. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om konsumenternas förtroende som besvarades den 1–18 juli av 967 personer bosatta i Finland.

Huvudpunkter

 • Både synen på nuläget och förväntningarna på den egna ekonomin blev dystrare i juli jämfört med juni och särskilt jämfört med året innan. Förväntningarna på Finlands ekonomi var oförändrade från juni.
 • I juli var alla uppfattningar om både den egna och Finlands ekonomi på en mycket pessimistisk nivå. Förväntningarna på den egna ekonomin var de dystraste i mäthistorien.
 • I juli hade konsumenterna få planer på att använda pengar för anskaffning av kapitalvaror. Att köpa ansågs vara nästintill ofördelaktigast någonsin. Även planerna på att köpa bil och bostad har minskat.
 • Bedömningen av den rådande inflationen var i juli den högsta i mäthistorien. Förväntningarna på den kommande inflationen sjönk något från rekordnivån i juni.
 • Den egna penningsituationen var fortfarande god i juli. Dessutom var bedömningen av risken för arbetslöshet eller permittering fortfarande rätt så ljus.

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) undersökningsresultat om ekonomiska förväntningar publiceras varje månad på Europeiska kommissionens webbplats.

Begrepp

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator (A1) beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Förtroendeindikatorns fyra delfaktorer är: konsumentens egen ekonomi nu (B1), konsumentens egen ekonomi om 12 månader (B2), Finlands ekonomi om 12 månader (B4) och konsumentens användning av pengar på kapitalvaror under de följande 12 månaderna jämfört med föregående 12 månader (E1). Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

Statistikens material

I juli erhölls svar från 967 personer. Av svaren kom 74 % från webblanketten (av urvalet 33 %). Bortfallet av svar var 55,5 %. Bortfallet omfattar förutom dem som vägrade eller annars var förhindrade att delta i undersökningen också dem man inte kunde nå. Eventuell övertäckning (personer som dött, som bor på anstalt eller som flyttat utomlands o.dyl.) ingår här också i bortfallet.

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Kod
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Kön
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Ålder
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Utbildningsnivå
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Socioekonomisk ställning
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Område
Uppdaterad:

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Pertti Kangassalo
överaktuarie
029 551 3598
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef