Ämnen
Jord- och skogsbruk samt fiskePriser och konsumtion

Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket fortsatte att stiga i rekordtakt under andra kvartalet 2022

Statistik:
Referensperiod:
2022, 2:a kvartal
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

Enligt Statistikcentralen steg inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket med 32 procent under andra kvartalet 2022. Produktionsförnödenheterna och tjänsterna inom jordbruket kostade 41 procent mer och investeringarna 10 procent mer än året innan. Insatspriserna steg genomgående i och med att råvaru-, energi- och transportkostnaderna blev dyrare. Jämfört med året innan mer än fördubblades priset på gödningsmedel, medan priset på energi steg med 53 procent och priset på foder med nästan 44 procent. Priserna har stigit betydligt mer än den allmänna inflationen, som var något under 7 procent under andra kvartalet 2022.

Huvudpunkter

 • Indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket steg med 32 % under andra kvartalet 2022.
 • Priserna på gödningsmedel steg med 119 % under andra kvartalet 2022.
 • Energipriset steg med 53 % under andra kvartalet 2022.
 • Priserna på djurfoder steg med 44 % under andra kvartalet 2022.
 • Priserna på investeringar inom jordbruket steg med 10 % under andra kvartalet 2022.

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
15.08.2022

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket årsförändring (2000=100), 1995Q1-2022Q2, 2022Q1

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
15.08.2022

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket, 2022Q2

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Tidsperiod
 • Klassificering för Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Tidsperiod
 • Klassificering för Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Tidsperiod
 • Klassificering för Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Klassificering för Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket
 • Tidsperiod
Uppdaterad:

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Marianne Rautelin
överaktuarie
029 551 3421
Ansvarig avdelningschef