Ämnen
Jord- och skogsbruk samt fiskePriser och konsumtion

Producentprisindex för lantbruk 2022, juni, preliminär

Statistik:
Referensperiod:
2022, juni
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
databasoffentliggörande

I ett databasoffentliggörande publiceras ny information i databastabeller, som finns under rubriken Databastabeller. Offentliggörandet omfattar ingen analystext skriven av en expert. Mera statistikuppgifter inom ramen för denna statistik finns på sidan Producentprisindex för lantbruk under Figurer och Tabeller.

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Klassificering för producentprisindex för lantbruk
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Klassificering för producentprisindex för lantbruk
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Klassificering för producentprisindex för lantbruk
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Klassificering för producentprisindex för lantbruk
Uppdaterad:

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Marianne Rautelin
överaktuarie
029 551 3421
Ansvarig avdelningschef