Ämnen
Arbete, löner och utkomstBefolkning och samhälleBoende och byggande

Hos de skuldsatta bostadshushållen uppgick skulderna till i genomsnitt 93 100 euro år 2021

Statistik:
Referensperiod:
2021
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

Ändringsmeddelande

Tabellerna för statistik över skuldsättning har förnyat. Ny information har lagts till i tabellerna och information över inkomster och antal bostadshushåller har tagits bort från tabellerna.
Läs mer om ändringen och dess inverkan i vårt meddelande.

Enligt Statistikcentralens statistik över skuldsättning uppgick de skuldsatta bostadshushållens skuld till i genomsnitt 93 100 euro. Bostadsskulden hos bostadshushåll med bostadsskulder var i genomsnitt 110 600 euro. De genomsnittliga skulderna och bostadsskulderna ökade reellt något från år 2020.

Huvudpunkter

  • Bostadshushållen hade totalt 137 miljarder euro i skulder i slutet av år 2021.
  • Största delen av bostadshushållens skuld var bostadsskuld.
  • Hos de skuldsatta bostadshushållen uppgick skulderna till i genomsnitt 93 100 euro. Den genomsnittliga bostadsskulden hos bostadshushåll med bostadsskulder var 110 600 euro.
  • Antalet skuldsatta bostadshushåll uppgick till 1,47 miljoner, vilket var 53 % av alla bostadshushåll.

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Nya databastabeller
Databastabeller som utgått

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Ossi Kohvakka
överaktuarie
029 551 3534
Ansvarig avdelningschef