Ämnen
Arbete, löner och utkomstBefolkning och samhälleBoende och byggande

Hos de skuldsatta bostadshushållen uppgick skulderna till i genomsnitt 93 100 euro år 2021

Statistik:
Referensperiod:
2021
Publicerad:
Nästa offentliggörande:

Ändringsmeddelande

Tabellerna för statistik över skuldsättning har förnyat. Ny information har lagts till i tabellerna och information över inkomster och antal bostadshushåller har tagits bort från tabellerna. Läs mer om ändringen och dess inverkan i vårt meddelande.

Enligt Statistikcentralens statistik över skuldsättning uppgick de skuldsatta bostadshushållens skuld till i genomsnitt 93 100 euro. Bostadsskulden hos bostadshushåll med bostadsskulder var i genomsnitt 110 600 euro. De genomsnittliga skulderna och bostadsskulderna ökade reellt något från år 2020.

Linjediagram över de genomsnittliga skulderna hos bostadshushåll med skulder och de genomsnittliga bostadsskulderna hos bostadshushåll med bostadsskulder åren 2002–2021. År 2021 var den genomsnittliga skulden 93 100 euro och den genomsnittliga bostadsskulden 110 600 euro. Både de genomsnittliga skulderna och bostadsskulderna har ökat något under de senaste åren.

Huvudpunkter

  • Bostadshushållen hade totalt 137 miljarder euro i skulder i slutet av år 2021.
  • Största delen av bostadshushållens skuld var bostadsskuld.
  • Hos de skuldsatta bostadshushållen uppgick skulderna till i genomsnitt 93 100 euro. Den genomsnittliga bostadsskulden hos bostadshushåll med bostadsskulder var 110 600 euro.
  • Antalet skuldsatta bostadshushåll uppgick till 1,47 miljoner, vilket var 53 % av alla bostadshushåll.

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Nya databastabeller
Databastabeller som utgått

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Ossi Kohvakka
överaktuarie
029 551 3534
Ansvarig avdelningschef

Varför visas inte detta innehåll?

Detta innehåll visas inte om du har blockerat användningen av cookies. För att se innehållet, kontrollera dina cookie-inställningar.