De ekonomiska regionerna 2019


 •  
  • Definitionen fattas.
  • Syftet med regionindelningarna i statistiken är att beskriva dels regionala variationer av fenomen dels regionstrukturen. I likhet med de flesta regionindelningarna baserar sig indelningen i ekonomiska regioner på en administrativ regional indelning.

   Indelningen i ekonomiska regioner infördes år 1994 som en grundindelning i regionutvecklingslagarna (Lag om regional utveckling 1135/93). I den nya lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (7/2014) nämns inte längre indelningen i ekonomiska regioner som grund för stödområden. Därför har denna indelning inte längre någon ställning som officiell regional indelning. Som kriterier för bildandet av ekonomiska regioner har man använt samarbete och sysselsättning mellan kommunerna. Arbets- och näringsministeriet och Statistikcentralen har kommit överens om att indelningen i ekonomiska regioner fortfarande kan användas som statistisk områdesindelning och Statistikcentralen upprätthåller den åtminstone tillsvidare.

   Kommunerna, de ekonomiska regionerna, landskapen och den statistiska kommungrupperingen är de primära områdesindelningar som används inom statistikväsendet i Finland. Andra vanliga kommunbaserade indelningar i statistikgrenarna är storområdena, regionförvaltningsverken (RFV) och närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) Kommuntypindelning är bl.a. dyrorts-, bärkrafts- och kommunformsklassificering samt språkindelning.

   De ekonomiska regionerna upphörde att vara en officiell regional indelning fr.o.m. början av år 2015, men indelningen upprätthålls tillsvidare vid Statistikcentralen.


  • Inga förändringar 1.1.2019.

   Ändringar i ekonomiska regioner 1.1.2017 Luvia (442) anslöts till Euraåminne (051) och området för den tidigare kommunen Luvia flyttades från Björneborgs ekonomiska region (043) till Raumo ekonomiska region (041). När Juankoski (174) anslöts till Kuopio (297) flyttades området för den tidigare kommunen Juankoski från Nordöstra Savolax ekonomiska region (113) till Kuopio ekonomiska region (112).

   Ändringar i de ekonomiska regionerna 1.1.2016 Vaala (785) flyttades från Kajana ekonomiska region (182) till Oulunkaari ekonomiska region (173).

   Ändringar i de ekonomiska regionerna 1.1.2015 Kuopio ekonomiska region (112) består av två kommuner (år 2014 av tre) Kuopio (inkl. Maaninka) och Siilinjärvi. Lavia (413) anslöts till Björneborg (609) samtidigt som området för den tidigare kommunen Lavia överfördes från Norra Satakunta ekonomiska region (044) till Björneborgs ekonomiska region (043). Tarvasjoki (838) anslöts till Lundo (423) samtidigt som området för den tidigare kommunen Tarvasjoki överfördes från Loimaa ekonomiska region (025) till Åbo ekonomiska region (023).

   Inga ändringar 1.1.2014.

   Ändringar i de ekonomiska regionerna 1.1.2013: Nilsiä (534) anslöts till Kuopio (297) och området för den tidigare kommunen Nilsiä flyttades från Nordöstra Savolax ekonomiska region (113) till Kuopio ekonomiska region (112). Suomenniemi (775) anslöts till S:t Michel (491) och området för den tidigare kommunen Suomenniemi flyttades från Villmanstrands ekonomiska region (091) till S:t Michels ekonomiska region (101). Yli-Ii (972) anslöts till Uleåborg (564) och området för den tidigare kommunen Yli-Ii flyttades från Oulunkaari ekonomiska region (173) till Uleåborgs ekonomiska region (171). Kiikoinen (254) anslöts till Sastamala (790) och området för den tidigare kommunen Kiikoinen flyttades från Norra Satakunta ekonomiska region (044) till Sydvästra Birkalands ekonomiska region (068). Lillkyro (942) anslöts till Vasa (905), då området för den tidigare kommunen Lillkyro flyttades från Kyrönmaa ekonomiska region (151) till Vasa ekonomiska region (152). Antalet ekonomiska regioner var oförändrat och de uppgår till 67 i Fastlandsfinland.
   Inga ändringar 1.1.2012.

   Ändringar i de ekonomiska regionerna 1.1.2011: Rantasalmi (681) flyttades från Pieksämäki ekonomiska region (105) till Nyslotts ekonomiska region (103). Sibbo (753) flyttades från Borgå ekonomiska region (201) till Helsingfors ekonomiska region (011). Då landskapet Östra Nyland (20) går samman med landskapet Nyland (01) ändras numret för Borgå ekonomiska region (201) till 015 och numret för Lovisa ekonomiska region (202) till 016. Kuhmalahti (289) anslöts till Kangasala (211) och området för den tidigare kommunen Kuhmalahti flyttades från Sydöstra Birkalands ekonomiska region (062) till Tammerfors ekonomiska region (064). Pälkäne (635) flyttades från Sydöstra Birkalands ekonomiska region (062) till Tammerfors ekonomiska region (064). I och med dessa två ändringar upplöses Sydöstra Birkalands ekonomiska region (062).

   De senaste ändringarna (1.1.2010): Himango (095) anslöts till Kalajoki kommun (208) och området för den tidigare kommunen Himango överfördes från Karleby ekonomiska region (162) till Ylivieska ekonomiska region (177). Orivesi (562) överfördes från Övre Birkalands ekonomiska region (069) till Tammerfors ekonomiska region (064). Tavastkyro (108) överfördes från Nordvästra Birkalands ekonomiska region (061) till Tammerfors ekonomiska region (064). Juuka (176) överfördes från Pielisen Karjala ekonomiska region (125) till Joensuu ekonomiska region (122). Heinola (111), Sysmä (781) och Hartola (081) överfördes från Heinola ekonomiska region (072) till Lahtis ekonomiska region (071), varvid Heinola ekonomiska region upphör att existera. Namnet Siikalatva ekonomiska region (175) ändrades till Haapavesi-Siikalatva ekonomiska region. Numret på den ekonomiska regionen är oförändrat. Namnet på ekonomiska regionen 153 är Sydösterbotten.

  • Indelningen i ekonomiska regioner är en klassificering för nationella behov.

Koderna

Alternativ utsikt