code;level;classificationItemName; "'00'";1;"Allmänbildande utbildning"; "'001'";2;"Allmänbildande utbildning"; "'0011'";3;"Allmänbildande utbildning"; "'01'";1;"De pedagogiska områdena"; "'011'";2;"De pedagogiska områdena"; "'0110'";3;"De pedagogiska områdena, allmänna utbildningsprogram"; "'0111'";3;"Pedagogik"; "'0112'";3;"Lärarutbildning för småbarnspedagogik"; "'0113'";3;"Klasslärarutbildning"; "'0114'";3;"Ämneslärarutbildning"; "'0118'";3;"De pedagogiska områdena, branschövergripande utbildningsprogram"; "'02'";1;"De humanistiska och konstnärliga områdena"; "'020'";2;"De humanistiska och konstnärliga områdena, allmänna utbildningsprogram"; "'0200'";3;"De humanistiska och konstnärliga områdena, allmänna utbildningsprogram"; "'021'";2;"De konstnärliga områdena"; "'0210'";3;"De konstnärliga områdena, allmänna utbildningsprogram"; "'0211'";3;"Audiovisuell teknik och media"; "'0212'";3;"Mode, inredningsplanering och industriell formgivning"; "'0213'";3;"Bildkonst"; "'0214'";3;"Konsthantverk"; "'0215'";3;"Musik och scenkonst"; "'0218'";3;"De konstnärliga områdena, branschövergripande utbildningsprogram"; "'022'";2;"De humanistiska områdena (exkl. språk)"; "'0220'";3;"De humanistiska områdena (exkl. språk)"; "'0221'";3;"Religion och teologi"; "'0222'";3;"Historia och arkeologi"; "'0223'";3;"Filosofi och etik"; "'023'";2;"Språk"; "'0231'";3;"Språkstudier"; "'0232'";3;"Litteratur och språkvetenskap"; "'03'";1;"De samhällsvetenskapliga områdena"; "'031'";2;"Samhällsvetenskaper"; "'0310'";3;"Social- och beteendevetenskaper, allmänna utbildningsprogram"; "'0311'";3;"Nationalekonomi"; "'0312'";3;"Statsvetenskaper"; "'0313'";3;"Psykologi"; "'0314'";3;"Socialvetenskaper"; "'0318'";3;"Social- och beteendevetenskaper, branschövergripande utbildningsprogram"; "'032'";2;"Journalistik och information"; "'0321'";3;"Mediavetenskap"; "'0322'";3;"Biblioteks- och informationsvetenskap"; "'04'";1;"Handel, administration och juridik"; "'041'";2;"Handel och administration"; "'0410'";3;"Handel och administration, allmänna utbildningsprogram"; "'0411'";3;"Redovisning och beskattning"; "'0412'";3;"Finansierings-, bank- och försäkringsområdet"; "'0413'";3;"Ledning och administration"; "'0414'";3;"Marknadsföring och reklam"; "'0415'";3;"Sekreterartjänster och kontorsarbete"; "'0416'";3;"Parti- och detaljhandel"; "'0418'";3;"Handel och administration, branschövergripande utbildningsprogram"; "'042'";2;"Juridik"; "'0421'";3;"Juridik"; "'05'";1;"De naturvetenskapliga områdena"; "'050'";2;"Naturvetenskaper, allmänna utbildningsprogram"; "'0500'";3;"Naturvetenskaper, allmänna utbildningsprogram"; "'051'";2;"Biologi och biovetenskaper"; "'0511'";3;"Biologi"; "'0512'";3;"Biokemi"; "'052'";2;"Miljöområdena"; "'0521'";3;"Miljövetenskap"; "'0522'";3;"Livsmiljö och natur"; "'0528'";3;"Miljöområdena, branschövergripande utbildningsprogram"; "'053'";2;"Fysikaliska vetenskaper, kemi och geovetenskaper"; "'0531'";3;"Kemi"; "'0532'";3;"Geovetenskaper"; "'0533'";3;"Fysik"; "'054'";2;"Matematik och statistik"; "'0541'";3;"Matematik"; "'0542'";3;"Statistik"; "'06'";1;"Databehandling och kommunikation (IKT)"; "'061'";2;"Databehandling och kommunikation (IKT)"; "'0618'";3;"Databehandling och kommunikation (IKT), branschövergripande utbildningsprogram"; "'07'";1;"De tekniska områdena"; "'071'";2;"Maskin-, process-, energi- och elteknik"; "'0710'";3;"Maskin-, energi- och elteknik, allmänna utbildningsprogram"; "'0711'";3;"Kemiteknik och -processer"; "'0712'";3;"Miljövårdsteknologi"; "'0713'";3;"El och energi"; "'0714'";3;"Elektronik och automatik"; "'0715'";3;"Maskin- och metallteknik"; "'0716'";3;"Fordons- och farkostteknik, branschövergripande utbildningsprogram"; "'0718'";3;"Maskin-, energi- och elteknik, branschövergripande utbildningsprogram"; "'072'";2;"Material- och processteknik"; "'0721'";3;"Livsmedelsområdet"; "'0722'";3;"Materialteknik (glas, papper, plast och trä)"; "'0723'";3;"Textilteknik (kläder, skodon och läderprodukter)"; "'0724'";3;"Gruv och anrikningsteknik"; "'0728'";3;"Produktions- och processteknik, branschövergripande utbildningsprogram"; "'073'";2;"Arkitektur och byggnadsteknik"; "'0731'";3;"Arkitektur och stadsplanering"; "'0732'";3;"Byggnadsteknik och -planering"; "'08'";1;"Lant- och skogsbruk"; "'080'";2;"Lant- och skogsbruk, allmänna utbildningsprogram"; "'0800'";3;"Lant- och skogsbruksområdena, allmänna utbildningsprogram"; "'081'";2;"Lantbruk"; "'0811'";3;"Spannmåls- och boskapsproduktion"; "'0812'";3;"Trädgårdsskötsel"; "'0818'";3;"Lant- och skogsbruk, branschövergripande utbildningsprogram"; "'082'";2;"Skogsbruk"; "'0820'";3;"Skogsskötsel, allmänna utbildningsprogram"; "'0821'";3;"Skogsbruk"; "'0828'";3;"Skogsskötsel, branschövergripande utbildningsprogram"; "'083'";2;"Fiskeri"; "'0831'";3;"Fiskeri"; "'084'";2;"Veterinärmedicin"; "'0841'";3;"Veterinärmedicin"; "'09'";1;"Hälsovård och välfärd"; "'090'";2;"Hälsovård och välfärd, allmänna utbildningsprogram"; "'0900'";3;"Hälsovård och välfärd, allmänna utbildningsprogram"; "'091'";2;"Hälsovård"; "'0911'";3;"Tandvård"; "'0912'";3;"Medicin"; "'0913'";3;"Omvårdnad"; "'0914'";3;"Hälsoteknik, diagnostisk avbildning och bioanalys"; "'0915'";3;"Rehabilitering"; "'0916'";3;"Farmaci"; "'0918'";3;"Hälsovård, branschövergripande utbildningsprogram"; "'092'";2;"Välfärd"; "'0920'";3;"Välfärd, allmänna utbildningsprogram"; "'0921'";3;"Åldrings- och handikapparbete"; "'0922'";3;"Barnomsorg och ungdomsarbete"; "'0923'";3;"Socialt arbete och vägledning"; "'0928'";3;"Välfärd, branschövergripande utbildningsprogram"; "'10'";1;"Tjänstebranschen"; "'100'";2;"Tjänstebranschen, allmänna utbildningsprogram"; "'1000'";3;"Tjänstebranschen, allmänna utbildningsprogram"; "'101'";2;"Personliga tjänster"; "'1010'";3;"Personliga tjänster, allmänna utbildningsprogram"; "'1011'";3;"Tjänster inom huslig ekonomi"; "'1012'";3;"Tjänster inom hår- och skönhetsbranschen"; "'1013'";3;"Hotell- och restaurangområdet"; "'1014'";3;"Idrott och motion"; "'1015'";3;"Turism och fritid"; "'1018'";3;"Tjänstebranschen, branschövergripande utbildningsprogram"; "'103'";2;"Säkerhetstjänster"; "'1030'";3;"Säkerhetstjänster, allmänna utbildningsprogram"; "'1031'";3;"Militär- och försvarsområdet"; "'1032'";3;"Säkerhetsbranschen"; "'104'";2;"Transporttjänster"; "'1041'";3;"Transporttjänster"; "'1048'";3;"Transporttjänster, branschövergripande utbildningsprogram"; "'99'";1;"Övriga eller okända"; "'999'";2;"Övriga eller okända"; "'9999'";3;"Övriga eller okända";