Windows-1252;;koulutus_1_20160101 code;level;classificationItemName "'00'";1;"Allmänbildande utbildning" "'001'";2;"Allmänbildande utbildning" "'0011'";3;"Allmänbildande utbildning" "'01'";1;"De pedagogiska områdena" "'011'";2;"De pedagogiska områdena" "'0110'";3;"De pedagogiska områdena, allmänna utbildningsprogram" "'0111'";3;"Pedagogik" "'0112'";3;"Lärarutbildning för småbarnspedagogik" "'0113'";3;"Klasslärarutbildning" "'0114'";3;"Ämneslärarutbildning" "'0118'";3;"De pedagogiska områdena, branschövergripande utbildningsprogram" "'02'";1;"De humanistiska och konstnärliga områdena" "'020'";2;"De humanistiska och konstnärliga områdena, allmänna utbildningsprogram" "'0200'";3;"De humanistiska och konstnärliga områdena, allmänna utbildningsprogram" "'021'";2;"De konstnärliga områdena" "'0210'";3;"De konstnärliga områdena, allmänna utbildningsprogram" "'0211'";3;"Audiovisuell teknik och media" "'0212'";3;"Mode, inredningsplanering och industriell formgivning" "'0213'";3;"Bildkonst" "'0214'";3;"Konsthantverk" "'0215'";3;"Musik och scenkonst" "'0218'";3;"De konstnärliga områdena, branschövergripande utbildningsprogram" "'022'";2;"De humanistiska områdena (exkl. språk)" "'0220'";3;"De humanistiska områdena (exkl. språk)" "'0221'";3;"Religion och teologi" "'0222'";3;"Historia och arkeologi" "'0223'";3;"Filosofi och etik" "'023'";2;"Språk" "'0231'";3;"Språkstudier" "'0232'";3;"Litteratur och språkvetenskap" "'03'";1;"De samhällsvetenskapliga områdena" "'031'";2;"Samhällsvetenskaper" "'0310'";3;"Social- och beteendevetenskaper, allmänna utbildningsprogram" "'0311'";3;"Nationalekonomi" "'0312'";3;"Statsvetenskaper" "'0313'";3;"Psykologi" "'0314'";3;"Socialvetenskaper" "'0318'";3;"Social- och beteendevetenskaper, branschövergripande utbildningsprogram" "'032'";2;"Journalistik och information" "'0321'";3;"Mediavetenskap" "'0322'";3;"Biblioteks- och informationsvetenskap" "'04'";1;"Handel, administration och juridik" "'041'";2;"Handel och administration" "'0410'";3;"Handel och administration, allmänna utbildningsprogram" "'0411'";3;"Redovisning och beskattning" "'0412'";3;"Finansierings-, bank- och försäkringsområdet" "'0413'";3;"Ledning och administration" "'0414'";3;"Marknadsföring och reklam" "'0415'";3;"Sekreterartjänster och kontorsarbete" "'0416'";3;"Parti- och detaljhandel" "'0418'";3;"Handel och administration, branschövergripande utbildningsprogram" "'042'";2;"Juridik" "'0421'";3;"Juridik" "'05'";1;"De naturvetenskapliga områdena" "'050'";2;"Naturvetenskaper, allmänna utbildningsprogram" "'0500'";3;"Naturvetenskaper, allmänna utbildningsprogram" "'051'";2;"Biologi och biovetenskaper" "'0511'";3;"Biologi" "'0512'";3;"Biokemi" "'052'";2;"Miljöområdena" "'0521'";3;"Miljövetenskap" "'0522'";3;"Livsmiljö och natur" "'0528'";3;"Miljöområdena, branschövergripande utbildningsprogram" "'053'";2;"Fysikaliska vetenskaper, kemi och geovetenskaper" "'0531'";3;"Kemi" "'0532'";3;"Geovetenskaper" "'0533'";3;"Fysik" "'054'";2;"Matematik och statistik" "'0541'";3;"Matematik" "'0542'";3;"Statistik" "'06'";1;"Databehandling och kommunikation (IKT)" "'061'";2;"Databehandling och kommunikation (IKT)" "'0618'";3;"Databehandling och kommunikation (IKT), branschövergripande utbildningsprogram" "'07'";1;"De tekniska områdena" "'071'";2;"Maskin-, process-, energi- och elteknik" "'0710'";3;"Maskin-, energi- och elteknik, allmänna utbildningsprogram" "'0711'";3;"Kemiteknik och -processer" "'0712'";3;"Miljövårdsteknologi" "'0713'";3;"El och energi" "'0714'";3;"Elektronik och automatik" "'0715'";3;"Maskin- och metallteknik" "'0716'";3;"Fordons- och farkostteknik, branschövergripande utbildningsprogram" "'0718'";3;"Maskin-, energi- och elteknik, branschövergripande utbildningsprogram" "'072'";2;"Material- och processteknik" "'0721'";3;"Livsmedelsområdet" "'0722'";3;"Materialteknik (glas, papper, plast och trä)" "'0723'";3;"Textilteknik (kläder, skodon och läderprodukter)" "'0724'";3;"Gruv och anrikningsteknik" "'0728'";3;"Produktions- och processteknik, branschövergripande utbildningsprogram" "'073'";2;"Arkitektur och byggnadsteknik" "'0731'";3;"Arkitektur och stadsplanering" "'0732'";3;"Byggnadsteknik och -planering" "'08'";1;"Lant- och skogsbruk" "'080'";2;"Lant- och skogsbruk, allmänna utbildningsprogram" "'0800'";3;"Lant- och skogsbruksområdena, allmänna utbildningsprogram" "'081'";2;"Lantbruk" "'0811'";3;"Spannmåls- och boskapsproduktion" "'0812'";3;"Trädgårdsskötsel" "'0818'";3;"Lant- och skogsbruk, branschövergripande utbildningsprogram" "'082'";2;"Skogsbruk" "'0820'";3;"Skogsskötsel, allmänna utbildningsprogram" "'0821'";3;"Skogsbruk" "'0828'";3;"Skogsskötsel, branschövergripande utbildningsprogram" "'083'";2;"Fiskeri" "'0831'";3;"Fiskeri" "'084'";2;"Veterinärmedicin" "'0841'";3;"Veterinärmedicin" "'09'";1;"Hälsovård och välfärd" "'090'";2;"Hälsovård och välfärd, allmänna utbildningsprogram" "'0900'";3;"Hälsovård och välfärd, allmänna utbildningsprogram" "'091'";2;"Hälsovård" "'0911'";3;"Tandvård" "'0912'";3;"Medicin" "'0913'";3;"Omvårdnad" "'0914'";3;"Hälsoteknik, diagnostisk avbildning och bioanalys" "'0915'";3;"Rehabilitering" "'0916'";3;"Farmaci" "'0918'";3;"Hälsovård, branschövergripande utbildningsprogram" "'092'";2;"Välfärd" "'0920'";3;"Välfärd, allmänna utbildningsprogram" "'0921'";3;"Åldrings- och handikapparbete" "'0922'";3;"Barnomsorg och ungdomsarbete" "'0923'";3;"Socialt arbete och vägledning" "'0928'";3;"Välfärd, branschövergripande utbildningsprogram" "'10'";1;"Tjänstebranschen" "'100'";2;"Tjänstebranschen, allmänna utbildningsprogram" "'1000'";3;"Tjänstebranschen, allmänna utbildningsprogram" "'101'";2;"Personliga tjänster" "'1010'";3;"Personliga tjänster, allmänna utbildningsprogram" "'1011'";3;"Tjänster inom huslig ekonomi" "'1012'";3;"Tjänster inom hår- och skönhetsbranschen" "'1013'";3;"Hotell- och restaurangområdet" "'1014'";3;"Idrott och motion" "'1015'";3;"Turism och fritid" "'1018'";3;"Tjänstebranschen, branschövergripande utbildningsprogram" "'103'";2;"Säkerhetstjänster" "'1030'";3;"Säkerhetstjänster, allmänna utbildningsprogram" "'1031'";3;"Militär- och försvarsområdet" "'1032'";3;"Säkerhetsbranschen" "'104'";2;"Transporttjänster" "'1041'";3;"Transporttjänster" "'1048'";3;"Transporttjänster, branschövergripande utbildningsprogram" "'99'";1;"Övriga eller okända" "'999'";2;"Övriga eller okända" "'9999'";3;"Övriga eller okända"