Nationell Utbildningsklassificering 2016


 •  
  • Nationell Utbildningsklassificering 2016
  • Den nationella utbildningsklassificeringen 2016 är i första hand en klassificering avsedd för nationell statistikrapportering. Utbildningsklassificeringen används bl.a. för att klassificera den utbildning som befolkningen, arbetskraften och personalen m.m. personalgrupper och enskilda individer fått samt för att klassificera läroinrättningarnas utbildningsverksamhet.

   Våren 2016 kom Statistikcentralen och undervisningsförvaltningen överens om att ta i bruk en nationell utbildningsklassificering. Klassificeringen tas i bruk senast i den nationella statistikrapporteringen för statistikåret 2016.

  • Den nationella utbildningsklassificeringen 2016 består av ett utbildningsområde på tre nivåer och en utbildningsnivå på två nivåer.

   Utbildningsområdets alla nivåer 1–3 är de samma som i klassificeringen ISCED 2011. Utbildningsområdets nivå 1 (broad field) är tvåsiffrig, nivå 2 (narrow field) tresiffrig och nivå 3 (detailed field) fyrsiffrig.

   Utbildningsområde, nivå 1
   00 Allmänbildande utbildning
   01 De pedagogiska områdena
   02 De humanistiska och konstnärliga områdena
   03 Samhällsvetenskaper
   04 Handel, administration och juridik
   05 De naturvetenskapliga områdena
   06 Databehandling och kommunikation (IKT)
   07 De tekniska områdena
   08 Lant- och skogsbruk
   09 Hälsovård och välfärd
   10 Tjänstebranschen
   99 Övriga eller okända

   Utbildningsområdets alla nivåer finns under punkten Det nationella utbildningsområdet 2016. De engelskspråkiga namnen på utbildningsområdets alla nivåer motsvarar level-namnen i ISCED 2011, som har översatts till finska och svenska för nationell statistikföring.

   Nivå 1 av utbildningsnivån är densamma som i klassificeringen ISCED 2011. Utbildningsnivåns nivå 1 (level) är ensiffrig. Nivå 2 är tvåsiffrig och används för nationella statistikbehov och för förskolenivåns del även för internationella behov.

   Utbildningsnivåindelningen följer utbildningssystemets uppbyggnad där utbildningen går från de lägre utbildningsnivåerna till högre. Ju längre utbildning det är frågan om, desto högre är utbildningsnivån. Utbildningsnivån fastställs i första hand enligt examens målnivå. Målnivån baserar sig bl.a. på officiella läroplaner, riktgivande utbildningslängder, grundutbildningskrav och fortbildningsbehörigheter.

   Utbildningsnivå, nivå 1

   0 Småbarnspedagogik och förskolenivå
   1 Lägre grundnivå
   2 Högre grundnivå
   3 Andra stadiet
   4 Specialutbildningsnivå
   5 Lägsta högre nivå
   6 Lägre högskolenivå
   7 Högre högskolenivå
   8 Forskarutbildningsnivå
   9 Utbildningsnivån okänd

   Utbildningsnivåns alla nivåer finns under punkten Det nationella utbildningsområdet 2016. De engelskspråkiga namnen på utbildningsnivåns nivå 1 motsvarar level-namnen i ISCED 2011, som har översatts till finska och svenska för nationell statistikföring. Namnen på utbildningsstadierna på nivå 2 har översatts till engelska och svenska.

   Till den nationella utbildningsklassificeringen kan länkas utbildningstitlarna med sexsiffriga utbildningskoder från Statistikcentralens utbildningsklassificering (förnyad senast 1997). Utbildningskodens första siffra är samma som utbildningsstadiet på nivå 1. Kodens övriga siffror är slumpmässiga med tanke på den nationella utbildningsklassificeringen. För att länkningen ska kunna göras för alla titlars del har den första siffran för specialyrkesexaminas sexsiffriga utbildningskod ändrats till 4.

   Statistikcentralens utbildningskoder och den nationella utbildningsklassificeringen 2016 enligt senaste statistikår
   - Utbildningsklassificeringsnyckel

   Våren 2016 kom Statistikcentralen och undervisningsförvaltningen överens om att från och med 2017 slopa Utbildningsförvaltningens klassifikation om utbildningsområde- och utbildningsnivå 1995 och upprätthållandet av klassificeringsnyckeln för Unescos klassifikation International Standard Classification of Education 1997 (ISCED 1997). Detta innebär att från och med 2017 uppdateras inte längre de sexsiffriga utbildningskoderna med utbildningsområdena och -nivåerna från ovan nämnda klassificeringar.

   Statistikcentralens nya utbildningskoder
   - Statistikårets nya utbildningskoder

  • Den nationella utbildningsklassificeringen 2016 baserar sig på Unescos klassificering International Standard Classification of Education 2011 (ISCED 2011).

Koderna

Alternativ utsikt