Windows-1252;;kotital_koko_2_20120501 code;level;classificationItemName "'SS'";0;"Samtliga hushåll" "'10'";1;"1 vuxen" "'21'";1;"1 vuxen, 1 barn" "'22'";1;"2 vuxna" "'31'";1;"1 vuxen, 2 barn" "'32'";1;"2 vuxna, 1 barn" "'33'";1;"3 vuxna" "'41'";1;"1 vuxen, 3 barn" "'42'";1;"2 vuxna, 2 barn" "'43'";1;"3 vuxna, 1 barn" "'44'";1;"4 vuxna" "'51'";1;"1 vuxen, 4 barn" "'52'";1;"2 vuxna, 3 barn" "'53'";1;"3 vuxna, 2 barn" "'54'";1;"4 vuxna, 1 barn" "'55'";1;"5 vuxna" "'61'";1;"1 vuxen, minst 5 barn" "'62'";1;"2 vuxna, minst 4 barn" "'63'";1;"3 vuxna, minst 3 barn" "'64'";1;"4 vuxna, minst 2 barn" "'65'";1;"5 vuxna, minst 1 barn" "'66'";1;"Övriga"