Databastabell 11yx inom statistiken över nationalräkenskaper, årsvis, har korrigerats

Statistik: nationalräkenskaper, årsvis

Offentliggörandet: nationalräkenskaper, årsvis 2022, preliminära uppgifter II, 21.6.2023

Korrigeringsdatum: 21.6.2023 (kl. 13:30)

korrigerad databastabell, kod och namn

Beskrivning av korrigeringen

På grund av en felaktig konfiguration av statistikproduktionsdatabasen saknades data före år 2022 för motpartssektorn S1313.

Mera information

Aaro P. Lappalainen
överaktuarie
029 551 2008