Databestellerna av Sektorräkenskaper kvartalsvis har korrigerats

Korrigerad att likvärda data publicerad i Nationalräkenskaper, kvartalsvis

Mera information

kansantalous.suhdanteet@stat.fi