Blanketter

På den här sidan finns blanketter som gäller Statistikcentralens myndighetsverksamhet. Enkätblanketterna för datainsamlingarna finns på respektive datainsamlings egen sida.

Blankett: Ansökan on befrielse från uppgiftsskyldigheten

Om befrielse från uppgiftsskyldigheten kan ansökas på bifogade blankett (pdf). För att blanketten säkert ska fungera rekommenderar vi att du väljer den nyaste Adobe Reader-versionen. Programmet kan laddas ner gratis på Adobes webbplats. Bilagor kan bifogas ansökan. Ansökan sänds till Statistikcentralens registratorskontor, adress: Statistikcentralen, Registratorskontoret, 00022 STATISTIKCENTRALEN eller per e-post till adressen: kirjaamo@stat.fi.

Tillståndsansökan

Du behöver tillstånd om du vill använda Statistikcentralens material t.ex. för undersökningar eller lärdomsprov. Mera information om tillståndsansökan.

Information om Statistikcentralens forskartjänster hittar du på sidan Mikromaterial.

Sekretessförbindelse för tillståndsinnehavaren

Alla som deltar i bearbetningen av uppgifter undertecknar en sekretessförbindelse.

Mera information om tillståndsansökan och sekretessförbindelsen.