Lomakkeet

Tältä sivulta löydät Tilastokeskuksen viranomaistoimintaan liittyviä lomakkeita. Tiedonkeruiden kyselylomakkeet löytyvät kunkin tiedonkeruun omilta sivuilta.

Vapautuspyyntölomake

Yritys tai yhteisö voi hakea vapautusta tiedonantovelvollisuudesta oheisella lomakkeella (pdf). Selaimesi ei välttämättä tue lomakkeen täyttöä. Siinä tapauksessa suosittelemme uusimman Adobe Reader -version käyttämistä lomakkeiden toiminnan varmistamiseksi. Ohjelman voi ladata maksutta Adoben verkkosivuilta. Hakemukseen voi lisätä liitteitä. Hakemus lähetetään Tilastokeskuksen kirjaamoon, osoite: Tilastokeskus, Kirjaamo, 00022 TILASTOKESKUS tai sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@stat.fi. Lisätietoja tiedonantovelvollisuudesta löytyy tiedonkeruun saatekirjeen kääntöpuolelta.

Käyttölupahakemus

Tarvitset käyttöluvan, jos haluat käyttää Tilastokeskuksen aineistoja esimerkiksi tutkimuksessa tai opinnäytetyössä. Lisätietoja käyttölupahakemuksesta.

Tilastokeskuksen tutkijapalveluista löydät tietoa Mikroaineistot-sivulta.

Salassapitositoumus käyttöluvan haltijalle

Kaikki tietojen käsittelyyn osallistuvat allekirjoittavat salassapitositoumuksen. Lisätietoja käyttölupahakemuksesta ja salassapitositoumuksesta.