Praktikmöjligheter

För många universitets- eller yrkeshögskolestuderande blir praktikperioden inkörsporten till en arbetskarriär vid Statistikcentralen. Studiehandledaren eller kontaktpersonen för arbetspraktik ger mera information om praktikpraxisen vid din läroanstalt.

Att ansöka om praktikplatser

Ansökningstiden för praktikplatserna för våren och sommaren 2018 gick ut 9.2.2018 kl. 15.00

Platser som kan sökas meddelas alltid i slutet av året. Det finns ett mångsidigt utbud av uppgifter för studerande inom olika områden.

Samarbete beträffande lärdomsprov

Årligen gör många av Statistikcentralens praktikanter sitt lärdomsprov i samband med praktikperioden. Du kan föreslå ett ämne för lärdomsprovet.

Mera information

Våra rekryteringsexperter ger mera information om praktikmöjligheter och lärdomsprov rekrytointi@stat.fi.

Mera information om arbets- och karriärmöjligheter hos staten finns i tjänsten valtiolle.fi.

Senast uppdaterad 6.9.2018