Öppna geodatamaterial

Statistikcentralens öppna geodatamaterial består i huvudsak av statistikområden samt därtill hörande statistikuppgifter. På den här sidan finns samlat information om innehållet i och gränssnitten till Statistikcentralens öppna geodatamaterial samt anvisningar för ibruktagande av material.

Statistikcentralens material finns tillgängligt via WMS- och WFS-gränssnittet. En del av materialet är också tillgängligt i format enligt INSPIRE-direktivet. Dessa material är tillgängliga både i WMS-gränssnittet och i den nya OGC API - Features-gränssnittet.

Statistikcentralens öppna geodatamaterial är en del av den nationella geodatainfrastrukturen. Mera information om infrastrukturen och de författningar och standarder som definierar den finns på Lantmäteriverkets webbplats

Användning av material

Du kan använda material på följande sätt.

Nationella WMS- och WFS-material

Material som tillhandahålls enligt INSPIRE-direktivet

Mera information om standarden OGC API - Features finns på OGC:s webbplats.

Statistikcentralens öppna geodatamaterial

Nedan finns en förteckning över Statistikcentralens öppna geodatamaterial. Respektive material har egna presentationssidor. Materialens metadata har beskrivits i Paikkatietohakemisto.
 

Kommunbaserade statistikområden

Presentation av materialet

Beskrivning av materialet i Paikkatietohakemisto

Presentation av materialet

Nationella material:

https://geo.stat.fi/geoserver/tilastointialueet/wms https://geo.stat.fi/geoserver/tilastointialueet/wfs

INSPIRE-material:

https://geo.stat.fi/inspire/ogc/wms https://geo.stat.fi/inspire/ogc/api/su

Befolkning efter statistikområde

Presentation av materialet

Beskrivning av materialet i Paikkatietohakemisto

Presentation av materialet

Nationella material:

https://geo.stat.fi/geoserver/vaestoalue/wms https://geo.stat.fi/geoserver/vaestoalue/wfs

INSPIRE-material:

ei omaa katselupalvelua
https://geo.stat.fi/inspire/ogc/api/pd

PAAVO – Öppen data efter postnummer-område

Presentation av materialet

Beskrivning av materialet i Paikkatietohakemisto

Presentation av materialet

Nationella material:

https://geo.stat.fi/geoserver/postialue/wms https://geo.stat.fi/geoserver/postialue/wfs

Statistikrutnät 1 km x 1 km

Presentation av materialet

Beskrivning av materialet i Paikkatietohakemisto

Presentation av materialet

Nationella material:

https://geo.stat.fi/geoserver/tilastointialueet/wms https://geo.stat.fi/geoserver/tilastointialueet/wfs

INSPIRE-material:

https://geo.stat.fi/inspire/ogc/wms https://geo.stat.fi/inspire/ogc/api/su

Statistikrutnät 5 km x 5 km

Presentation av materialet

Beskrivning av materialet i Paikkatietohakemisto

Presentation av materialet

Nationella material:

https://geo.stat.fi/geoserver/tilastointialueet/wms https://geo.stat.fi/geoserver/tilastointialueet/wfs

INSPIRE-material:

https://geo.stat.fi/inspire/ogc/wms https://geo.stat.fi/inspire/ogc/api/su

Rutdata över befolkningen 1 km x 1 km

Presentation av materialet

Beskrivning av materialet i Paikkatietohakemisto

Presentation av materialet

Nationella material:

https://geo.stat.fi/geoserver/vaestoruutu/wms https://geo.stat.fi/geoserver/vaestoruutu/wfs

INSPIRE-material:

ei omaa katselupalvelua
https://geo.stat.fi/inspire/ogc/api/pd

Rutdata över befolkningen 5 km x 5 km

Presentation av materialet

Beskrivning av materialet i Paikkatietohakemisto

Presentation av materialet

Nationella material:

https://geo.stat.fi/geoserver/vaestoruutu/wms https://geo.stat.fi/geoserver/vaestoruutu/wfs

INSPIRE-material:

ei omaa katselupalvelua
https://geo.stat.fi/inspire/ogc/api/pd

Vägtrafikolyckor

Presentation av materialet

Beskrivning av materialet i Paikkatietohakemisto

Presentation av materialet

Nationella material:

https://geo.stat.fi/geoserver/tieliikenne/wms https://geo.stat.fi/geoserver/tieliikenne/wfs

Läroanstalter

Presentation av materialet

Beskrivning av materialet i Paikkatietohakemisto

Presentation av materialet

Nationella material:

https://geo.stat.fi/geoserver/oppilaitokset/wms https://geo.stat.fi/geoserver/oppilaitokset/wfs

INSPIRE-material:

https://geo.stat.fi/inspire/ogc/wms https://geo.stat.fi/inspire/ogc/api/us

Produktions- och industrianläggningar

Presentation av materialet

Beskrivning av materialet i Paikkatietohakemisto

Presentation av materialet

Nationella material:

https://geo.stat.fi/geoserver/ttlaitokset/wms https://geo.stat.fi/geoserver/ttlaitokset/wfs

INSPIRE-material:

https://geo.stat.fi/inspire/ogc/wms https://geo.stat.fi/inspire/ogc/api/pf

Statistikcentralens geodatamaterial har också publicerats i den nationella geodataportalen Paikkatietoikkuna.

Mera information

sijaintipalvelut@stat.fi