Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Yrityssaneeraukset

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/ysan/
Aihealue: Oikeus
Sivuavat aihealueet: Yritykset
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei
Tilasto on lakkautettu vuonna 2021.

Kuvaus

Tilastokeskus julkaisee tilastoa käräjäoikeuksissa vireille tulleista ja loppuun käsitellyistä yrityssaneerausasioista.

Vireille pannuilla yrityssaneerauksilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana yrityssaneeraukseen haettuja yrityksiä, yrittäjiä tai yhteisöjä.

Kalenterivuoden ensimmäinen yrityssaneeraushakemus tilastoidaan vireille pantuna yrityssaneerauksena. Kalenterivuonna saapuneet samaa yritystä, yrittäjää tai yhteisöä koskevat muut hakemukset näkyvät tilastoissa loppuun käsiteltyinä yrityssaneeraushakemuksina.

Samaa yritystä voidaan vuoden aikana hakea yrityssaneeraukseen useiden eri velkojien toimesta. Hakemusten määrä on aina suurempi kuin vireille pantujen yrityssaneerausten määrä.

Alueelliset tiedot yrityssaneeraustilastoissa perustuvat yksitoimipaikkaisilla yrityksillä toimipaikan sijaintikuntaan. Niillä monitoimipaikkaisilla yrityksillä, joiden kaikki toiminta sijaitsee samassa kunnassa, käytetään myöskin yrityksen toimipaikkojen sijaintikuntaa. Useissa kunnissa toimivat yritykset luokitellaan kotikunnan perusteella. Muissa tapauksissa käytetään alueellisen tiedon perusteena velallisen kotikuntatietoa. Yrityksen toimipaikka- ja kotikuntatiedot saadaan Tilastokeskuksen yritysrekisteristä.

Vuoden 1993 helmikuussa (8.2.1993) tuli voimaan uusi laki yritysten velkajärjestelystä. Lailla pyritään korjaamaan taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden yritysten taloudellista asemaa.

Yritysten saneerausmenettely on vaihtoehto yrityksen konkurssille. Menettely tähtää elinkelpoisen yrityksen toiminnan jatkumisen turvaamiseen. Tuomioistuimen harkinnassa on päättää, onko yrityksellä elinmahdollisuuksia saneerattuna.

Tietosisältö

Tilasto käräjäoikeuksissa vireille pannuista ja päättyneistä yrityssaneerauksista. Keskeisin tieto tilastossa on vireille pantujen yrityssaneerauksien määrä päätoimialoittain. Loppuun käsiteltyjen yrityssaneerausasioiden keskeisiä tietoja ovat asioiden päätöstiedot käräjäoikeuksittain, vahvistettujen yrityssaneerausohjelmien määrä sekä käsittelyajat käräjäoikeuksittain. Tiedot eivät ole julkisia, tietojärjestelmät sisältävät yksittäisiä tietoja (mm. yritysten nimiä), jotka eivät ole julkisia.

Käytetyt luokitukset

Maakunta, kunta, tuomioistuin, Tilastokeskuksen toimialaluokitus

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tilastokeskukselle toimitetaan oikeusministeriön kautta tiedot käräjäoikeuksiin saapuneista yrityssaneerausasioiden hakemuksista. Aineisto on kokonaisaineisto.

Tiedot saadaan käräjäoikeuksien asiankäsittelyjärjestelmästä, joka otettiin käyttöön 1.12.1993. Tilastokeskuksessa yrityssaneeraukseen haettuun yritykseen tai yrittäjään yhdistetään Tilastokeskuksen yritysrekisteristä sitä kuvaavat taustatiedot, kuten toimipaikka, toimiala ja henkilökunnan määrä.

Päivitystiheys

Vireille tulleet yrityssaneerausasiat 4 kertaa vuodessa. Loppuun käsitellyt yrityssaneerausasiat kerran vuodessa.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Vireille tulleiden asioiden tilastot julkaistaan puolentoista kuukauden viiveellä vuosineljänneksen päättymisestä. Päättyneiden asioiden tilasto julkaistaan 4,5 kuukauden viiveellä tilastovuoden päättymisestä.

Aikasarja

Neljännesvuosittain julkaistava aikasarja yrityssaneerauslain voimaantulosta 8.2.1993 lähtien.

Asiasanat

konkurssi, velkajärjestely, yritykset, yrityssaneeraus

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/ysan/yht.html


Päivitetty 12.05.2022