Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Miljöskyddsutgifter

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/ympsm/index_sv.html
Ämnesområdet: Miljö och naturresurser
Tangerande ämnesområde: Energi
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken över miljöskyddsutgifter beskriver de utgifter som miljöskyddet medför för industrin, ser-vicenäringarna och hushållen samt för staten och kommunerna. I statistiken presenteras storleken på investeringarna i miljöskydd samt på verksamhetsutgifterna för miljöskydd efter näringsgren och an-vändningsändamål (miljösegmentsvis).

Uppgiftsinnehåll

Investeringar i miljöskydd och deras andel av alla fasta investeringar, drifts- och underhållsutgifter, förvaltnings- och forskningsutgifter för miljöskydd samt ersättningar. Investeringar och driftsutgifter fördelade på luft, vatten, avfall och mark samt annat miljöskydd. Uppgifterna efter näringsgren är of-fentliga.

Klassificeringar

Näringsgrensindelningen TOL 2008, Klassificeringen av miljöskyddsåtgärder och -kostnader CEPA.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Urvalsenkät riktad direkt till företagens arbetsställen, omkring 2 000 arbetsställen. Statens boksluts-material, statistiken över kommunernas ekonomi och verksamhet samt specialrapporter.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Årligen

Färdigställs eller offentliggörs

Första offentliggörande av statistiken över miljöskyddsutgifter planerat till 26.10.2017. Tidsgräns för EU-rapporteringen är 31.12.2017, T+24.

Tidsserie

Industrins miljöskyddsutgifter fr.o.m. 1992, miljöskyddsutgifter inom den offentliga sektorn fr.o.m. 1994.

Nyckelord

avfallshantering, investeringar, luftvård, miljöskydd, miljöskyddsinvesteringar, miljöskyddsutgifter, offentlig sektor, offentlig ekonomi, offentliga utgifter, utgifter

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/ympsm/yht_sv.html


Senast uppdaterad 05.10.2018