Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Försäkringsverksamhet

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/vato/index_sv.html
Ämnesområdet: Finansiering och försäkring
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Den beskriver verksamheten i skade-, liv- och pensionsförsäkringsbolagen. I statistiken publiceras uppgifter från resultat- och balansräkning, uppgifter enligt försäkringsklass och uppgifter om försäkringsbeståndet.

Uppgiftsinnehåll

Bokslutsmaterialen omfattar: resultaträkningar och balansräkningar, uppgifter om försäkringsbeståndet och uppgifter enligt försäkringsklass. Pensionsförsäkringsbolagens försäkringsbestånd innehåller uppgifter bl.a. om antalet pensioner och betalningar på basis av dem, om premieansvar och ersättningsansvar enligt typ av pension. Livförsäkringsbolagens försäkringsbestånd innehåller uppgifter bl.a. om betalningar enligt försäkringsavtal, premieansvar och ersättningsansvar samt uppgifter om antalet försäkringar. Skadeförsäkringsbolagens försäkringsbestånd innehåller uppgifter bl.a. om lagstadgad olycksfallsförsäkring, obligatorisk och frivillig (Kasko) trafikförsäkring samt om ersättnings- och premieansvar. Liv- och skadeförsäkringsbolagens uppgifter enligt försäkringsklass omfattar bl.a. antalet anmälda skador, premieinkomst och betalda ersättningar enligt försäkringsklass.

Försäkringsbolagen granskas som självständiga institutioner och inte som koncerner.

Uppgifterna på enhetsnivå är sekretessbelagda.

Klassificeringar

I datainsamlingen används VIRATI-datinsamlingens klassificering av uppgiftslämnarnivå. I offentliggörandet av statistiken används samma klassificering i reducerad form. Offenliggörandet omfattar bara uppgiftslämnarnivåerna 401 Arbetspensionsförsäkringsbolag, 410 Livförsäkringsbolag inkl. filialer utomlands och 420 Skadeförsäkringsbolag inkl. filialer utomlands.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Uppgiftskälla Finansinspektionens Vakra-rapportering.

Uppdateringsfrekvens

Uppgifterna uppdateras en gång om året.

Färdigställs eller offentliggörs

Statistikuppgifterna färdigställs senast 10 mån. från referenstidpunktens utgång. Exakta datum för offentliggörandet av uppgifter finns på statistikens webbsida.

Tidsserie

Framställningen och publiceringen av statistiken har fr.o.m. statistikåret 2012 övergått till Statistikcentralen. Tidserierna kommer att bildas fr.o.m. detta år.

Nyckelord

Försäkringsbolagen, försäkring, resultaträkningar, balansräkningar, försäkringsklasser

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/vato/yht_sv.html


Senast uppdaterad 22.08.2018