Tobaksstatistik

Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/tupk/index_sv.html
Ämnesområdet: Hälsa
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Institutet för hälsa och välfärd sammanställer tobaksstatistik på uppdrag av Social- och hälsoministeriet. I statistiken ges uppgifter om statistikförd försäljning och konsumtion av tobak, tobaksrökning och exponering för tobaksrök.

Nyckelord

export, import, konsumtion, priser, produktion, snus, tobak, tobaksrökning, utrikeshandel

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/tupk/yht_sv.html


Senast uppdaterad 01.09.2021