Kanaltrafiken

Producent: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/saikalt/index_sv.html
Ämnesområdet: Transport och turism
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistiken över trafiken genom Saima kanal och övriga slusskanaler innehåller data över gods- och passagerartransporter i utrikes- och inrikestrafik och över fartygstrafiken i Saima kanal. Statistiken omfattar också data över trafiken i samtliga 31 statliga slusskanaler.

Nyckelord

trafik, godstrafik, passagerartrafik, fartygstrafik, kanaler, kanaltrafik, Saima kanal

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/saikalt/yht_sv.html


Senast uppdaterad 11.06.2020