Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Lantmäteri: Lantmäteriverkets årsstatistiker

Producent: Lantmäteriverket
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/mmitt/index_sv.html
Ämnesområdet: Miljö och naturresurser
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Nej
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Publikationen Lantmäteri är LMV:s publikation över allmän statistik som omfattar antalet årliga prestationer som gäller fastighets- och kartverksuppgifter inom verkets olika verksamhetsområden. Därtill finns uppgifter om antalet fastigheter samt om jord- och havsvattenarealer för Finlands kommuner.

Nyckelord

lantmäteri, fastigheter, fastighetsförrättning, flygfotografering, kartläggning

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/mmitt/yht_sv.html


Senast uppdaterad 06.06.2022