Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle.

Linja-autoliikenteen kustannusindeksi

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/lalki/
Aihealue: Hinnat ja kustannukset
Sivuavat aihealueet: Liikenne ja matkailu
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Ei
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei
Tilasto on lakkautettu vuonna 2015.

Kuvaus

Linja-autoliikenteen kustannusindeksi mittaa linja-autoliikenteen harjoittamiseen liittyvien kustannustekijöiden hintojen kehitystä. Indeksi kuvaa, sopimus-, kaupunki-, vakiovuoro-, pikavuoro- sekä tilausliikenteen keskimääräistä kustannuskehitystä. Tilastokeskus tuottaa em. liikennetyypeistä pistelukuja myös kustannustekijöittäin eriteltyinä.

Tietosisältö

Indeksipistelukuja linja-autoliikenteen kustannustekijöiden hintojen kehityksestä liikennetyypin mukaan.

Käytetyt luokitukset

Liikennetyypit: sopimus-, kaupunki-, vakiovuoro-, pikavuoro- ja tilausliikenne. Kustannustekijät: kuljettajien palkat, välilliset palkat, poltto- ja voiteluaineet, renkaat ja muut varaosat, korjaus ja huolto, pääoman poisto, korot, vakuutukset, yleiskustannukset.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Oma tietojen keruu, muut tilastot.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Kuukausi.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Valmistuu tilastointikuukautta seuraavan kuukauden 17. päivä. Kun kyseinen päivä on lauantai, sunnuntai tai pyhäpäivä, tilasto julkistetaan seuraavana arkipäivänä.

Aikasarja

Vuodesta 1990 lähtien. Tällä hetkellä on käytössä 2010 -indeksi.

Asiasanat

indeksit, kuljetuskustannukset, kustannukset, linja-autoliikenne, linja-autot

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/lalki/yht.html


Päivitetty 05.05.2015