Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Kommunekonomi kvartalsvis

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/ktan/index_sv.html
Ämnesområdet: Offentlig ekonomi
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistiken över kommunekonomin kvartalsvis beskriver den kvartalsvisa utvecklingen av ekonomin i kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland.

Uppgiftsinnehåll

Statistiken över kommunekonomin kvartalsvis omfattar uppgifter om resultaträkningar, finansieringsanalyser och balansräkningsposter gällande kommuner och samkommuner samt deras affärsverk inom företagssektorn. Statistiken över kommunekonomin kvartalsvis är en reviderad version av statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis.

Klassificeringar

I statistiken används Statistikcentralens klassificering som finns i statistiken över kommunekonomin kvartalsvis.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Datainsamlingen för 1:a –3:e kvartalet baserar sig på ett urval. Uppgifterna sammanställs på basis av uppgifter från alla urvalskommuner och -samkommuner med en webblankett. Mera om metoderna finns i kvalitetsbeskrivningen (på finska). Uppgifterna för fjärde kvartalet samlas in från alla kommuner och samkommuner i Fasta Finland.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Kvartalsvis.

Färdigställs eller offentliggörs

Uppgifterna offentliggörs omkring två månader efter utgången av varje kvartal.

Tidsserie

Uppgifter har sammanställts fr.o.m. år 2013.

Nyckelord

inkomster, kommunekonomi, kommuner, offentlig sektor, samkommuner, skatteinkomster, utgifter

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/ktan/yht_sv.html


Senast uppdaterad 27.09.2017