Fiskförädlingsproduktion

Producent: Naturresursinstitutet
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/kjalt/index_sv.html
Ämnesområdet: Jord- och skogsbruk samt fiske
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Antalet och storlek fiskförädlade företag, samt förädlad fisk enligt art och produktgrupp.

Nyckelord

fiskindustri, fiskförädling, fiskprodukter, företag

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/kjalt/yht_sv.html


Senast uppdaterad 26.08.2021