Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Utrikeshandeln med fisk

Producent: Naturresursinstitutet
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/kaukaup/index_sv.html
Ämnesområdet: Jord- och skogsbruk samt fiske
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Kvantiteten och värdet av utrikeshandeln med fisk och fiskprodukter enligt produktgrupp och land.

Nyckelord

fisk, fiskprodukter, utrikeshandel, import, export

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/kaukaup/yht_sv.html


Senast uppdaterad 26.08.2021