Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Jätetilasto

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/jate/
Aihealue: Ympäristö ja luonnonvarat
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Tilastoilla seurataan jätemäärien, jätteiden käsittelytapojen sekä ongelmajäteosuuksien muutoksia. Luokittelijoina tilastoissa ovat päätoimialat (mukaan lukien yhdyskunnat), jäteluokat tai –lajit. Alueluokittain tietoja on rajoitetusti.

Tietosisältö

Toimialoittain ja vuosittain teollisuuden (kaivostoiminta, teollisuus, energiahuolto) jätteistä sekä jätteiden käsittelystä jätelajeittain. Tietoja rakentamisen jätekertymistä talonrakentamisesta ja maa- ja vesirakentamisesta. Tiedot ovat julkisia.

Käytetyt luokitukset

Toimialaluokitus-95 ja -02. Yleisimpien jätteiden ja ongelmajätteiden luettelo. Erilaisia jätteiden lajia, alkuperää ja käsittelyä koskevia luokituksia. Rakennusluokitus.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Ympäristöhallinnon VAHTI -rekisterin tietoja sekä näitä täydentäviä Tilastokeskuksen kokoamia tietoja. Rakennus- ja huoneistorekisteri, TK:n tilastot, VTT:n tutkimukset ja julkaisut, SYKE:n tilastot ja julkaisut sekä mm. Ekokemin ja Paperinkeräys Oy:n tilastot.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Säännöllinen teollisuuden osalta, muutoin epäsäännöllinen.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Epäsäännöllinen. Keskeiset tiedot sisältyvät Tilastokeskuksen vuosittaiseen Ympäristötilasto-julkaisuun.

Aikasarja

Teollisuuden jätteiden ja jätteenkäsittelyn osalta tiedot ovat vuosilta 1987, 1992, 1997 ja päätoimialoittain vuosilta 1999 ja 2000.

Asiasanat

jätehuolto, jätevesi, jätteet, talousjätteet, teollisuusjätteet, yhdyskuntajätteet

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/jate/yht.html


Päivitetty 16.03.2018