Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Offentliga sektorns underskott och skuld

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/jali/index_sv.html
Ämnesområdet: Offentlig ekonomi
Tangerande ämnesområde: Nationalräkenskaper
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken omfattar uppgifter om underskottet och skulderna i Finlands offentliga ekonomi. EU-medlemsländerna rapporterar uppgifterna om s.k. EDP-underskott och -skulder till EU-kommissionen två gånger om året. Uppgifterna används för EU:s stabilitets- och tillväxtpakt vid värdering av situationen för den offentliga ekonomin i EU:s medlemsländer. Rapporteringen är en del av det s.k. förfarandet vid alltför stora underskott (=Excessive Deficit Procedure, EDP). Rapporteringen av underskott bygger på Europeiska nationalräkenskapssystemet, ENS 2010, och en särskild EU-förordning. Uppgifterna från de olika länderna är sinsemellan jämförbara.

Uppgiftsinnehåll

Systemet omfattar uppgifter om underskottet och bruttoskulden i de offentliga samfunden i Finland samt om faktorer som påverkat förändringar i dem. Ytterligare omfattar det uppgifter om skillnaderna i statens, lokalförvaltningens och socialskyddsfondernas EDP-underskott och budgetunderskott.

Uppgifterna är offentliga.

Klassificeringar

Europeiska nationalräkenskapssystemet, ENS 2010; Eurostat 2013

Sektorindelningen 2012; Handböcker 5, Statistikcentralen

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Som uppgiftskälla vid utarbetandet av rapporten används Statskontorets rapporter samt uppgifterna om offentliga samfund i nationalräkenskaperna och finansräkenskaperna.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Uppgifterna rapporteras till kommissionen två gånger om året (i slutet av mars och i slutet av september).

Färdigställs eller offentliggörs

Preliminära förhandsuppgifter gällande föregående år publiceras senast 1.3. Om man under mars får tillgång till reviderat källmaterial, kan uppgifterna uppdateras i slutet av mars. Reviderade uppgifter publiceras i slutet av september.

Tidsserie

En tidsserie fås både över EDP-underskottet och -skulden sedan år 1975.

Nyckelord

kommunekonomi, offentlig ekonomi, offentliga sektorn, offentlig skuld, skulder, socialskyddsfonder, statsskuld

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/jali/yht_sv.html


Senast uppdaterad 30.01.2020