Befruktningsbehandlingar

Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/hedhoid/index_sv.html
Ämnesområdet: Hälsa
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

För statistiken över assisterad befruktning samlas det in uppgifter om provrörsbefruktning (med början från 1992) och om konstgjord befruktning, dvs. insemination (med början från 2006). Statistiken innehåller uppgifter om antal åtgärder, vilken bakgrund de kvinnor/par som fått behandling har och om behandlingsresultaten (graviditeter, förlossningar och födda barn). Institutet för hälsa och välfärd har sammanställt statistiken sedan 1994. Före det samlade Helsingfors universitetscentralsjukhus in motsvarande uppgifter 1992 och 1993. Uppgifter fås från alla kliniker som utför assisterad befruktning.

Nyckelord

befruktningsbehandling, reproduktiv hälsa, barnlöshet

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/hedhoid/yht_sv.html


Senast uppdaterad 26.08.2021