Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Elinkustannusindeksi

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/eki/
Aihealue: Hinnat ja kustannukset
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Ei
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei
Tilasto on lakkautettu vuonna 2007.

Kuvaus

Elinkustannusindeksi 1951:10 =100 on uusimmasta kuluttajahintaindeksistä (tällä hetkellä kuluttajahintaindeksi 2000 = 100) laskettu pitkä aikasarja ja se kehittyy siten samalla tavalla kuin kuluttajahintaindeksi. Monet vuokrat, niin asuin- ja liikehuoneistojen kuin maanvuokratkin, on sidottu yleensä elinkustannusindeksiin. Elinkustannusindeksi on käyttäjän kannalta käytännöllisin, sillä indeksiuudistukset eivät katkaise sarjaa ja elinkustannusindeksin pisteluvut julkaistaan kuukausittain samaan aikaan kuin kuluttajahintaindeksi.

Tietosisältö

Kuvaa kuluttajahintojen muutosta keskimääräisen kotitalouden kulutusrakenteen mukaisesti. Kokonaisindeksin ja kuuden alaryhmän hintakehitys.

Käytetyt luokitukset

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät indeksiä varten noin 50 000 hintatietoa noin 3 000 liikkeessä aina kuukauden puolivälissä. Lisäksi hintatietoja kerätään keskitetysti Tilastokeskuksessa. Tietojen lähteenä käytetään myös eräitä muita tilastoja. Hintakeruun kohteena olevat liikkeet on valittu osin satunnaisotannalla ja osin harkinnanvaraisesti.

Päivitystiheys

Kuukausittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tilastointikuukautta seuraavan kuukauden 14. päivänä. Mikäli kyseinen päivä on lauantai, sunnuntai tai pyhäpäivä, julkistetaan tilasto lähimpänä arkipäivänä.

Aikasarja

Kuluttajahintaindeksin tietojen pohjalta laskettu elinkustannusindeksi vuodesta 1951 lähtien kuukausittain. Erikoistilauksesta saatavissa tietoja vuodesta 1914 lähtien. Hyödykeryhmittäisiä tietoja vuodesta 1921 lähtien.

Asiasanat

indeksit, hinnat, kuluttajahinnat, inflaatio, elinkustannukset, elinkustannusindeksi

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/eki/yht.html


Päivitetty 26.02.2008