Yrkesfisket i insjöområdet

Producent: Naturresursinstitutet
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/aksis/index_sv.html
Ämnesområdet: Jord- och skogsbruk samt fiske
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Antalet yrkesfiskare samt yrkesfiskets fångst per art, per område och fångstmetod i insjöar.

Nyckelord

yrkesfisket, insjöfisket, fiske, fångst, fiskare, fisk, siklöja

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/aksis/yht_sv.html


Senast uppdaterad 13.09.2016