Tietojen antaminen

Suomen virallisen tilaston tiedonkeruuseen vastaamalla vaikutat siihen, että yhteiskunnallisen päätöksenteon ja yhteiskunnan kuvaamisen pohjana ovat laadukkaat ja luotettavat tilastotiedot.

Tunnistat tällaisen tiedonkeruun Suomen virallisen tilaston logosta.

Mihin tietoja käytetään?

Tietoja käyttävät toimintansa suunnittelussa ja yhteiskunnan kehityksen seurannassa muun muassa valtion virastot ja laitokset, kunnat, yritykset, tutkimuslaitokset ja kansalaiset. Lisäksi tilastotietoja käytetään lainsäädännön valmistelussa.

Esimerkiksi asuinkuntasi valtionosuudet määräytyvät virallisen tilaston tietojen perusteella. Vastaavasti suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista tai luontomme tilasta saadaan paikkansa pitävä kuva antamiesi tietojen pohjalta.

Yrittäjänä vaikutat siihen, että toimialaltasi on saatavissa vertailukelpoisia tietoja ja esimerkiksi sopimusten ja taksojen pohjana käytettävät luvut ovat oikealla tasolla. Myös tiedot viennistä ja tuonnista saadaan yritysten vastauksista.

Riippumatonta tietoa yhteiskunnasta

Suomen virallinen tilasto antaa puolueettoman kuvauksen suomalaisen yhteiskunnan kehityksestä. Tilastoa tuottavat riippumattomat ja itsenäisesti toimivat valtion virastot ja laitokset.

Tilastojen aineistoista valtaosa saadaan julkishallinnon valmiista rekistereistä. Tietoja kerätään suoraan tiedonantajilta vain silloin, kun niitä ei voi muuten saada. Tiedonantajalle aiheutuva tiedonantorasitus pyritään pitämään mahdollisimman vähäisenä.

Kerätyt tiedot julkaistaan tilastoina

Tiedot julkaistaan tilastoina, joista ei voi tunnistaa yksittäisen henkilön tai yrityksen vastauksia. Lisäksi kerättyjä tietoja hyödynnetään tutkimuksissa ja muissa tilastollisissa analyyseissä.

Suomen virallista tilastoa on laadittu vuodesta 1866.