SVT-suositukset

Suomen virallisen tilaston laatua ja julkaisemista ohjataan Suomen virallisen tilaston neuvottelukunnan antamien suositusten avulla.

Tärkeimmät niistä sisältyvät SVT:n laatukriteereihin. Ne ovat yhteensopivat Euroopan tilastojen käytännesääntöjen kanssa ja määrittelevät, millaisia asioita tilastotuotteiden laadussa tulee ottaa huomioon. Laatuselostesuositus määrittelee, miten tilastojen laatua tulee kuvata tietoja julkaistaessa. Julkaisuohjeissa annetaan ohjeita tilastojen julkaisutavoista, käyttäjille annettavista tiedoista ja tietojen esittämistavoista. Tietosuojaa koskeviin suosituksiin on sisällytetty keskeisimmät lakiin pohjautuvat toimintaohjeet sekä suosituksia, joiden pohjana ovat Euroopan komission laatimat Euroopan tilastojen käytännesäännöt.