Begrepp
Gemensamt projekt


Ett gemensamt projekt är ett arrangemang där minst två parter gemensamt förbinder sig att följa noggrant definierade ekonomiska uppdrag. Företagen tyr sig flitigt till gemensamma projekt också för att komma in på den utländska marknaden.Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • 1.11.2004 - 31.10.2006

Källorganisation

  • EU

Jaa