De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Fullmäktige (antalet platser i fullmäktigeförsamlingen)

Antalet fullmäktigeplatser är beroende av kommunens storlek (antalet invånare). Minimiantalet är 17 (kommuner med högst 2000 invånare) och maximiantalet 85 (kommuner med över 400 000 invånare).Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa