Työvoimaan kuulumaton väestö

Työvoimaan kuulumaton väestö koostuu henkilöistä, jotka tutkimusviikolla eivät olleet työllisiä tai työttömiä. Työvoimaan kuulumattomista voidaan käyttää myös käsitettä työvoiman ulkopuolella olevat.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.2008 - 26.8.2010

Työvoimaan kuulumaton väestö koostuu henkilöistä, jotka tutkimusviikolla eivät olleet työllisinä tai työttöminä. Työvoimaan kuulumattomat voidaan jakaa tutkimusviikon pääasiallisen toiminnan mukaan opiskelijoihin, asevelvollisuutta suorittaviin, omaa kotitalouttaan hoitaviin, eläkkeellä iän tai työvuosien perusteella oleviin, työkyvyttömiin, korko- ja pääomatuloilla eläviin sekä muihin edellisiin luokkiin kuulumattomiin. Työvoimaan kuulumattomista voidaan käyttää myös käsitettä työvoiman ulkopuolella olevat.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.5.1998 - 31.12.2007

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa