Regressioimputointi

Eräs mallipohjaisen imputoinnin menetelmä, jossa regressioanalyysia käytetään puuttuvan muuttujan estimointiin. Regressiomallissa voi olla nolla, yksi tai useampi apumuuttuja, joita käyttämällä ennustetaan kohdemuuttujan puuttuva arvo. Puuttuvan arvon imputointi perustuu mallin perusteella ennustettuun arvoon.
Regressioimputoinnissa ennustettava arvo voidaan laskea joko residuaalilla tai ilman. Keskiarvon ja loppusummien estimoinnissa ei tarvita residuaalia, mutta kohdemuuttujan vaihtelun ja jakauman estimoinnissa sitä tarvitaan. Regressioimputointia voidaan käyttää koko aineiston lisäksi myös imputointiluokkiin, joille estimoidaan erilliset tunnusluvut. Ks. myös suhdeimputointi ja keskiarvoimputointi.Aihealue

  • Menetelmäkäsitteet

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa