Begrepp
Geografisk information


Geografisk information är information om något objekt vars position man känner till. Den innehåller alltid en hänvisning till en viss plats eller ett visst område. Geografisk information kan också beskriva vilken typ av verksamhet eller företeelse som helst som har ett läge. Geografisk information är en informationshelhet som består av egenskapsdata som beskriver positionen och objektets eller företeelsens egenskaper.

Statistikcentralens geografisk datamängd omfattar bl.a. rutdata över befolkningen, Paavo-postnummerområden och vägtrafikolyckor.

Se också attributdata och spatialdataÄmnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa