De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Kapitalflöde

Vid utländska direktinvesteringar i Finland det kapital som en utländsk investerare nettoinvesterat i finländska objekt under en viss period. På motsvarande sätt gällande finländska investeringar i utlandet det kapital som en finländsk investerare nettoinvesterat i utländska objekt under en viss tid.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • IMF

Jaa