De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Finansiering av inköpsfakturor (confirming)

Finansieringen av inköpsfakturor baserar sig på ett finansieringsavtal mellan ett företag och ett kreditinstitut, som hänför sig till anskaffningar av omsättnings- och anläggningstillgångar. Säkerhet är oftast en bankgaranti.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa