Nuorisovanki

Nuorisovanki on vapausrangaistustaan nuorisovankilassa suorittava. Päätöksen nuorisovankilaan määräämisestä tekee vankilaoikeus. Nuorisovankila on erityinen laitos tai laitoksen osasto.Määritelmää käyttävät tilastot

Aihealue

Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1900 - 30.9.2006

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa