Transitering i sjötrafik

I statistiken över transitotrafik via Finland beskriver transiteringen i sjötrafiken volymen av transitotransporter till och från hamnar i Finland.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa