Transito totalt

Totaltransitering beskriver den varuvolym som transporteras genom Finland i form av transitering. Volymen av den totala transiteringen erhålls genom att räkna ihop volymen av transiteringen per lands- och järnväg eller granska volymen av transiteringen till sjöss.

Summan av volymen av transiteringen per lands- och järnväg blir inte exakt densamma som volymen av transiteringen till sjöss, vilket bl.a. beror på statistikskillnader mellan olika trafikformer.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa