Käsitteet
Intrastat


Ulkomaankaupan tilastotietojen keruu on jakaantunut Euroopan unionissa kahtia. Tilastotiedot Euroopan unionin jäsenmaiden välisestä kaupasta (sisäkauppa) kerätään erillisen menettelyn avulla, jota kutsutaan INTRASTAT-järjestelmäksi. Tilastotiedot kaupasta Euroopan unionin ulkopuolisten ns. kolmansien maiden kanssa (ulkokauppa) saadaan tullausjärjestelmällä. Suomessa tullilaitos kokoaa ulkokaupan lisäksi myös sisäkaupan tilastotiedot. INTRASTAT-koodi päivitetään yritysrekisteriin tullihallituksen tiedoista. Koodi ilmaisee yrityksen tiedonantovelvollisuuden EU:n sisäkaupasta. Tilastotietojen ilmoittamisen kynnysarvo on tuonnissa 200 000 euroa ja viennissä 300 000 euroa (v. 2010).Aihealue

Määritelmän voimassaoloaika

 • Voimassa (31.12.2078) asti
 • Ulkomaankaupan tilastotietojen keruu on jakaantunut Euroopan unionissa kahtia. Tilastotiedot Euroopan unionin jäsenmaiden välisestä kaupasta (sisäkauppa) kerätään erillisen menettelyn avulla, jota kutsutaan INTRASTAT-järjestelmäksi. Tilastotiedot kaupasta Euroopan unionin ulkopuolisten ns. kolmansien maiden kanssa (ulkokauppa) saadaan tullausjärjestelmällä. Suomessa tullilaitos kokoaa ulkokaupan lisäksi myös sisäkaupan tilastotiedot. INTRASTAT-koodi päivitetään yritysrekisteriin tullihallituksen tiedoista. Koodi ilmaisee yrityksen tiedonantovelvollisuuden EU:n sisäkaupasta. Tiedonantovelvollisuus perustuu Tullin määritelmiin ja se on 100 000 euroa (v. 2005).  Määritelmää käyttävät tilastot

  Aihealue

  Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1900 - 31.12.2009

  Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

  Lähikäsitteet

Lähdeorganisaatio

 • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa